DateProgrammeOrganized byOther Info.

Events in August 2019

05-08-2019 to 06-08-2019

अखिल भारतीय पतंजलि समारोह प्रो० भगवत् शरण शुक्ल, संयोजक, व्याकरण विभाग, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काषी हिन्दू विष्वविद्यालय।

16-08-2019 to 03-09-2019

"योग एवं आयुर्वेद से स्वास्थ्य संवर्द्धन", पञ्चदश दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

डॉ नीरू नथानी, संयोजक, आयुर्वेद संकाय, का० हि० वि० वि०

[ सूचना पत्र ... ] [ विज्ञापन पत्रक ... ] [ कार्यक्रम विवरणिका... ] [ पंजीकरण प्रपत्र ]

25-08-2019

CME cum Workshop on "AKI & Renal Replacement Therapy in ICU : An Update"

Prof. S. K. Mathur, Organizing Chairman and Dr. Bikram Kumar Gupta, Organizing Secretary, Deptt. of Anaesthesiology, IMS, BHU