Computer Center Staff

Prof. Sanjay Kumar - Coordinator

Coordinator
Computer Centre,
Banaras Hindu University,
Varanasi-221005

Email & Tel: coord@bhu.ac.in 91-542- 2307051-ext-33(O)

Shri. Lakshman Naik.L  -  Maintenance Engineer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\lnaik.jpg

Flat No. B9, Heritage Housing,Bhagwanpur, Varanasi
Ph.No.:(O) 6702684,(O) 2307051
email:Inaikl@bhu.ac.in

Dr. K.V.Singh-System Engineer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\kv.jpg

New L-7, Hyderabad Colony,
BHU, Varanasi
Ph.No.: (O) 6702686
email: karmveer@bhu.ac.in

View Profile

Dr.K.D.Rai - Ex. Programmer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\kd.jpg

B-33/8A-KR, Kaushlesh Nagar, P.O.-Sunderpur,Varanasi,
Ph.No.:(O) 6702691
email: kdrai@bhu.ac.in

Dr. R.S.Yadava-Programmer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\ra.png

Sonahara, or -rai,
Ghazipur, UP,

(O)0542-6702690,(O) 2307051

email: rsy@bhu.ac.in

 

Dr. Anil Kumar Pandey-Programmer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\a2.jpg

Village & Post - Tikari(BHU)
Varanasi - 221 011
Phone: (M) +91 9415256532
Email: akpandey@bhu.ac.in, anilpandeybhu@yahoo.com
             (R) +91 0542-2670028

Dr. Chandan Kumar Rai- System Programmer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\chnadan.png

 118, Mahamana Puri
 P.O. - 10, B.H.U.
 Varanasi - 221005  
 Phone: 0542-2307051(Ext. 218)
email : chandanrai.cc@bhu.ac.in

Shri J.Sarkar - System Manager(Information & Communication Technology (ICT) Sector )

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\jsarkar.jpg

L-21(old), Hydrabad Colony
Varanasi-221005

Dr. Abhishek Tripathi-Networking  Engineer (Information & Communication Technology (ICT) Sector )

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\abhishek.jpg

Hanumat Kripa,
11,Kalashpuri Colony,
Newada Sunderpur,Varanasi
Ph.No.:
0542-2307051(Ext. 226) 
abhishek.ict@bhu.ac.in

Shri Sachin Shrivastav-Computer Programmer (Information & Communication Technology  (ICT) Sector)

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\sachin.jpg

Gautam Nagar, 
Susuwahi
Varanasi  UP.

Shri Haribansh Mishra - Computer Programmer (Information & Communication Technology (ICT) Sector )

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\Haribansh Mishra.jpg

ICT Sector, Computer Center
Banaras Hindu University
Phone: 0542-2307051(Ext. 229)
Email:haribansh@bhu.ac.in
Web: http://bit.ly/haribansh

Shri Bipin Kumar  -Jr. Programmer

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\bipin.jpg

2575244

Ministerial Staff

SUDESH KUMAR - SECTION OFFICER & CPIO

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\bd.jpg

MB/L-3A/6, Manorathpuri Colony.
Karmanbeer, Susuwahi, Varanasi-221011
M: 9415274050
E: socc@bhu.ac.in,  sudeshop@gmail.com
Library Staff

Shri Manjrekar Singh

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\manjerekar.jpg

Library Assistant
(M)9454836841
singh.manjrekar@gamil.com

(FIXED TERM STAFF)

Shri PAWAN KUMAR SHARMA - OFFICE ASSISTANT CUM COMPUTER PERSONNEL

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\pawank.jpg

Office, Computer Center, BHU

Shri PREETAM KUMAR GUPTA -OFFICE ASSISTANT CUM COMPUTER PERSONNEL

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\prek.jpeg

Office, Computer Center, BHU

(AC PLANT STAFF)

Shri S.P.Singh - AC Operator

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\spsingh.jpg

9935348294

Shri Om Prakash - Workshop Assistant

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\omprakh0001.jpg

Shri. Ram Jiya - AC Helper

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\jiya.jpg

9839592390

Unskilled Staff

Shri  S Prasad

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\sprasad.jpg

9235797394

Shri Mohali

 

 

(FIXED TERM UNSKILLED STAFF)

Shri  Alok Kumar Mishra

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\alk.jpg

M:9506582787
E:alok.bhu1986@gmail.com

 

Security Staff

Shri. Laljee Yadav

Description: Description: Description: Description: Description: Description:Files\lalji0001.jpg

9305192346