Publication

Dr. Lipika Das Gupta
1. "Ras Darshan" Kala Prayojan, 48 Ank, West Field, Sanskritik Kendra, Jaipur.
2. "Pt. Kishan Maharaj Ki Sansmaran Shraddhanjali" Kala Prayojan, 49 Ank, West Field, Sanskritik Kendra, Jaipur.
3. "Rago Ka Samaya Nirnaya: Ek Adhyayan" Delhi.

Dr. Shivram Ram Sharma
1. "Ishadyekadashopanishatsvalankarsaundaram" Aranyakam, Sanskrit Shodh Patrika, Sanskrit Prasar Parishad Ara, Bihar.
.

Designed and Developed by: Dr. R.S.Yadava, Computer Centre, BHU     |    Redesigned by: Haribansh Mishra ICT Sector, BHU
© 2018 - , Banaras Hindu University, [BHU], Varanasi-221005, U.P., India.    |    Maintained by : Computer Centre, BHU     |    Use a latest browser for best visibility